Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Családtörténeti szemelvények

2014.12.06

 

 

I. AZ ESKŰ

01.43nw97ww.jpgKolthay Jánost a Szalók nembeli Kuthusi Cseh János meggyanúsított azzal, hogy 1365-ben az esztergomi érsek kocsisának a visegrádi házából ellopta az ő Hahótszigetre és Örsre vonatkozó birtokleveleit és más ingóságait, amiért Cseh János az országbíró előtt vádat is emelt ellene, de az felmentette, mert Kolthay János 1366. február 26-án a vasvári káptalan előtt ötven nemes társával együtt letette az esküt, hogy a lopásban nem volt része.

 

 

II. A nyéki várnagy

02.-022.-17.abra.jpgKolthay János (Joannes dicto de Koltha) nyéki várnagy 1394-ben a Csák nemzetség dombói ágából származó Domokos fia László familiárisaként megtámadta a veszprémi káptalan nagyberényi birtokát (Somogy megye) és a földet felszántatta, majd újra bevettette. Kolthay János a káptalani birtok elleni támadást Dombói László mester számtalan familiárisával, fegyveres kézzel mindenszentek napján hajtotta végre.

 

 

III. A palóznaki támadás

03.-csobanc.jpg1402. április 22-én Kolthai Benedek a Gyulaffy ős Rátóti Gyula mester familiárisaként társaival és 26 pulai, 54 dabusi jobbágyukkal – köztük egy szabóval – megtámadta a veszprémi káptalan palóznaki birtokát. A jobbágyasszonyokat lovaik szügyével legázolták, a jobbágyokat súlyosan bántalmazták és két jobbágy négy ökrét elhajtották.

 

 

IV. Az essegvári kaland

04.-band_grafika10..jpg1404-ben Kolthay, másként Káli György (Georgio de Koltha altero Georgio de Kál) Rátóti Zsigmond és Tamás özvegyeinek a familiárisa a veszprémi káptalan ökreit Essegvárba hajtotta, ott egyet leölt, egyet pedig a káptalan tiltakozása ellenére visszatartott.

 

 

 

 

V. Az ítélőmester

05.-images.jpgKolthay Márton, Garai Miklós nádor ítélőmestere,  tíz éven keresztül – 1415-től 1425-ig -tudta húzni a Sennyei-Kolthay pert, dacolva Zsigmond király többszöri utasításával is: a király már 1415-ben utasította Mártont az oklevelek bemutatására, majd 1417-ben két újabb sürgetést intézett a nádorhoz és az országbíróhoz, illetve Vas és Zala megye ispánjaihoz, mert  György fia: Márton mester nádori ítélőmester a pert különböző ürügyekkel terminusról terminusra halasztotta. Ennek ellenére még 1425-ben is folyt a per!

 

 

VI. Az alvárnagy

06.-011.9.abra.jpg1434-ben Mihály béli apátúr panaszolta, hogy Kolthay Tamás, az ugodi vicecastellanus, alvárnagy a béli apátság Koppány nevű falujában egy Bereck nevű jobbágy házára tört és onnan „ egy tábla szalonnát, sok gyümölcsöt, mézet, csirkéket, libákat és sok mást erőszakkal elvitt”

 

 

 

VII.” Hatalmaskodás”      

07.locmap_lipart_16.582x47.0633333x16.918x47.3033333.png1482-ben Koltay Péter fia Éliás és Miklós, valamint Miklós fia Bernát embereikkel megtámadták Ládonyi Miklós lipárti, kenézi és mileki birtokait, mellyel Ládonyi Miklósnak száz forintos kárt okoztak

 

 

 

VIII. Márványkő ostroma

08.maarvaankue_vaara.jpgKoltay Zombath István Szécsi Miklósnak volt a familiárisa, és mint ilyen támadta meg 1492-ben Székely Jánossal együtt a Gersei Pethő család Márványkő nevű várát, melyet Szécsi Miklós testvére János 1440-ben már egyszer elfoglalt Erzsébet királyné számára, de Ulászló király visszafoglalta és visszaszolgáltatta a Pethő családnak.

 

 

IX. A körmendi rablás

09.-kormend_rajz.jpg1544-ben idősebb Koltay Westher Pál, Erdődy Péter familiárisaként részt vett Körmend elfoglalásában és a Hássághy család javainak az elrablásában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Káldy György vérdíja

10.varm-vas-494.jpgSöptei Koltay Katalin első férje, Hegyi Török János 1586-ban megölte Káldy Györgyöt de az azt követő vizsgálat és eljárás alatt ő maga is elhunyt és így a meggyilkolt özvegyének a vérdíjat Katalinnak kellett kifizetnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. A szökött jobbágy

11.-005_rrobija_clip_image001_0000.jpg1618-ban Koltay János szabályos elfogatólevéllel elfogta nemes Illés Máté szökött jobbágyát Bordách Györgyöt, de mivel azt a főispán helyett valaki másnak adta át – végrehajtható vagyonnal nem rendelkezvén – elfogatását rendelte el a vármegye, ha a 40 forint fejváltságot vissza nem fizeti.

 

 

 

 

 

XII. A templomromboló

12.-200px-nkolta_ev.jpg1633-ban Koltay Tamás feldúlta a koltai evangélikusok templomát : „A hütös emberek 1633-ban vallották, hogy Kótai Tamás rontotta el a templomban az oltárt és a sanctuarium fele boltozását durungokkal rontatván le, kéményt rakatott belőle, melyet Isten elrontatott csudálatosképpen. Az egyházlátogatók kimondták, hogy újjá kell építeniök a jövendő nemzedék számára.”

 

 

 

 

XIII. A polgármester

13.-6599_20070216_231845.jpg1735-ben Sárvár mezőváros pert vesztett Draskovich Lipót gróffal szemben és az kiküldötteivel megkezdte a visszafoglalásokat. Erre Koltay Imre polgármester, Dóczy Miklós bíró és Pillmann János fellázította a lakósságot: félrehúzatták a harangokat, nagy dobpergéssel összecsődítették a polgárokat, akik „ botokkal, vízmerítő horoggal, evezőlapáttal, kapákkal” támadtak  a visszafoglaló bizottságra, akik aztán sietve visszamenekültek a várba

 

XIV. A táblabíró tartozásai

14..jpgKoltay József táblabíró állandó pénzzavarba lehetett, mert 1819 és 1836 között, tehát 17 év leforgása alatt nyolcszor perelték be tartozás miatt:

1819-ben Nagy Mihály istvándi molnár

1820-ban Kandetz Jakab és Ábrahám körmendi zsidó kereskedők

1821-ben Varga László táblabíró

                                                          1822-ben Kapu Imre számtartó

                                                          1823-ban Töttösy György

                                                          1824-ben ismét Kapu Imre számtartó

                                                          1834-ben Kováts Magdolna

                                                          1836-ban Keyser József zalaegerszegi

                                                          kereskedő

 

XV. A szélhámos körjegyző

Zalai  Közlöny 1904. január 30.

A hahóti jegyző bűncselekményei.

15.-282.jpgKoltay László, a megtévelyedett körjegyző neve e rovatban nem lesz tán ismeretlen olvasóink előtt. Koltay valamikor 3000 holdas birtok tulajdonosa volt. A birtokot azonban elmulatta s amikor már nem volt pénze,bűnös uton szerzett s egyik bűn követte a másikat. Föltartóztathatatlanul rohant lefelé a lejtőn s eljutott a posványba, ahonnan az út a börtönbe, a fegyházba vezet. Beszennyezte egy Zala megyei dzsentri család becsületét, homályt vetett egy nagy familia tisztaságára. A Zala megyei Hahót községben volt körjegyző s mint befolyásos ember, nagy szerepet játszott a társadalomban. Így nyílt alkalma a bűnöket egymásután elkövetni, amiért a múlt év nyarán a nagykanizsai kir. törvényszék elé állították....A királyi ítélőtábla Koltay büntetését másfél évről két évre emelte fel.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.