Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élet a Földön

2009.11.12

ÉLET A FÖLDÖN

 

 

    

 

 …A hosszúra nyúlt előadói lista felolvasása után maga az Elnök emelkedett szólásra.  - Nos, kedves egybegyűltek, köszöntöm a tudományos élet megjelent jeles képviselőit, tisztelt vendégeinket és a média jelenlévő derék munkásait. Bizonyára már önök is sejtik, hogy a bolygónk legnagyobb és legtekintélyesebb tudományos intézetének éves beszámolójában első helyre kerül az utóbbi időszak legjelentősebb tudományos eredménye, az Első Földszonda hatalmas adattömegének a feldolgozása.

        Előadásomban igyekszem közérthetően fogalmazni, kerülni fogom a szakmai zsargont, hogy a sajtó is egyértelmű és érthető módon közvetíthesse eredményeinket a szélesebb és tudományosan kevéssé képzett nagyközönségnek.

       Mielőtt rátérnék a részletekre, mindjárt ki kell jelentenem, hogy e korszakos eredmények ismeretében végképp a sci-fi tárgykörébe kell utalnunk azokat az időnként felröppenő légből kapott teóriákat, melyek szerint magasabb rendű, értelmes élet alakulhatott ki a Föld nevű bolygón. Hölgyeim és Uraim! Nem élnek zöld emberkék a Földön!! Mire alapozza a tudomány e határozott kijelentéseket? Most, hogy szondáink megközelítették az ominózus bolygót, bebizonyosodtak mindazok a már korábban is hangoztatott feltételezéseink, melyek szerint a Földön uralkodó szélsőségesen kedvezőtlen fizikai körülmények nem teszik lehetővé az élet kialakulását, illetve fennmaradását.

       Ezeknek a mostoha viszonyoknak egyike a rendkívül alacsony hőmérséklet; tudom, a nem szakemberek számára nehezen elképzelhető, de a Föld túlnyomó részét folyékony halmazállapotú víz borítja! Sőt – horribile dictu – nem kis mennyiségben található e bolygón a víz megszilárdult formája is! - Az Elnöknek erre a kijelentésére szörnyülködéssel és hitetlenkedéssel vegyes moraj futott végig a hallgatóságon. De ő rendületlenül folytatta. – Igen, igen. Tisztelt közönség, a víznek ez a különös szilárd halmazállapota, melyet mi laboratóriumi körülmények között is csak nagy nehézségek árán, csupán másodpercekre tudunk produkálni, e halott bolygón természetes körülmények között van jelen.

       E szilárd víz elsősorban a bolygó sarkain látható képződmény anyagát alkotja, melyre néhány tudósunk már előzőleg, pusztán spekulatív úton felhívta a szakma figyelmét, de érthető módon kevesen hajlottak egy ilyen szélsőséges teória elfogadására.

      Most, hogy megbizonyosodtunk a Föld  bolygón uralkodó extrém hőmérsékleti körülményekről, melyek eredményeként ott a víz szinte kizárólag folyékony, és a különös szilárd állapotában van jelen, végképp visszautasíthatjuk a fejlett földi életformákról terjengő fantazmagóriákat. Mert ugyan ki lenne az a minden realitástól elszakadt fantaszta, aki azt merné állítani, hogy folyékony halmazállapotú víz jelenlétében fejlődésre képes, magasabb rendű élet jöhet létre?

       Az értő hallgatóság egyetértően morajlott, a sajtó munkatársai gúnyosan vihorásztak. Az Elnök a rövid hatásszünet után lendületesen folytatta előadását.            -   Az imént vázoltak csupán egy szegmensét, a hőmérsékleti körülményeit jelentik a fagyos  bolygó mostoha fizikai összetevőinek, ami ugyan bőségesen bizonyítja a földi élet lehetetlenségét, de ezt támasztják alá a légköri viszonyok is. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a Földnek gyakorlatilag nincs légköre! Az a rendkívül ritka gázelegy, ami a bolygót körülveszi, erősen közelít a vákuumhoz. Ráadásul ebben a ritkás légkörben alig van nyoma vízgőznek, alig regisztrálhatók az olyan éltető gázok, mint a kéndioxid, metán, széndioxid, szénmonoxid és egyéb, az élethez nélkülözhetetlen összetevők. Mindezek helyett e gyér légkör szinte teljes egészét olyan gyilkos elemek teszik ki, mint az oxigén és a nitrogén! – Ez már sok volt a tudós közönségnek is, szinte egy emberként hördültek fel e szörnyű, mérgező gázok hallatán. A sajtópáholyban most egy pisszenés sem hallatszott.  Az előadó elégedett arccal folytatta. –

     Mindezek mellett tudósaink szerint megengedhető, hogy valamikor, a föld keletkezését követő időszakban volt belélegezhető légkör a földön, amikor az egész bolygót elborító vulkanikus tevékenység az élet számára is elviselhető körülményeket teremtett, elárasztva azt az életet adó kén, metán, szénmonoxid és egyéb nélkülözhetetlen gázokkal.  De ne örüljenek a földlakó pártiak! Mára

a bolygó hajdani vastag légköre szinte nyomtalanul elillant, melyet a tudósaink részben a hőmérséklet rohamos csökkenésével, részben pedig egy valamikori kozmikus katasztrófa bekövetkeztével magyaráznak.

      Csak mintegy zárójelben jegyzem meg, hogy egyes, ma még messze nem bizonyított elméletek szerint a Földön ma is létezhet lokálisan valamiféle alacsonyrendű szerves életkezdemény az egyre csökkenő, elszigetelt vulkanikus maradványokban, melyek azonban messze nem tekinthetők a fejlődés csíráinak. Inkább, hogy költőien fogalmazzak, ezeket tekinthetjük az elszalasztott aranykor puszta túlélőinek.  – A hallgatóság felcsattanó tapssal jutalmazta az Elnök briliáns okfejtését, aki elégedetten folytatta. – Ám más problémákat is felvet a légkör hiánya. Mint tudjuk, a fejlettebb szervezetek csak bizonyos belső nyomás mellett képesek funkcionálni, melyet a légköri nyomás egyenlít ki. Ahol pedig nincs légköri- vagy más mesterséges nyomás, ott az élő test azonnal felrobban. Nem akarok ironizálni, de földlakó párti barátaink csak szkafanderbe bujtatott emberkékkel népesíthetnék be a Földet! – A közönség harsány nevetéssel nyugtázta az előadó szellemes megjegyzését, az újságírók sebesen jegyzeteltek.        Továbbá – folytatta rendületlenül az elnök – Van a Földbolygónak még egy olyan sajátossága, ami lehetetlenné teszi a fejlettebb életformák kialakulását ezen az amúgy is kietlen égitesten. Ez a bolygó – valami érthetetlen okból – nélkülözni kényszerül a napszél áldásos hatását, ami közismerten az élet katalizátora. Mindezidáig még nem sikerült olyan életformát modelleznünk, amely létrejöhetne és fennmaradhatna a Napból áradó nagyenergiájú részecskezápor áldása nélkül. A Földet pedig – egyelőre ismeretlen okból – mintha egy láthatatlan pajzs venné körül, ami eltéríti az élet kulcsát jelentő napszelet.

- Végezetül, kedves hallgatóim, elkerülhetetlenül le kell vonjuk a végső következtetéseket, melyeket a szigorú, pártatlan tudomány diktál, melyeket nem rendelhetünk alá délibábos vágyálmainknak és mégkevéssé áltudományos, hatásvadász, karrierista törekvéseknek. Le kell szögezzük, hogy a tudomány jelenlegi – és nyilvánvalóan jövőbeni – állása szerint egyedül vagyunk a naprendszerben, és értelmes élet kizárólag itt nálunk, a Vénuszon alakulhatott  ki.

                                                                    

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.