Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szemelvények a Kolthay család történetéből. Középkor

2009.11.05

1387. Koltay Miklósnak egy fiát és egy leányát ismerjük. 1387-ben Miklós fia Sebestyén nővére Erzsébet egy „birtoktalan és nemtelen hospeshez” bizonyos Miklós fia Illéshez ment feleségül. Ezért aztán Sebestyén a nővérét megillető leánynegyedet ingatlanban adta ki a következők szerint: Kolta birtokon a saját nemesi kúriája mellett egy másik kúriát engedett át neki, ezen kívül három hold szántót és a „Kysreth” nevű kaszálót. Az utak,a vizek és a legelők továbbra is közös használatban maradtak.

1365.  Kolthai Jánost  a Szalók nembeli Kuthusi Cseh János meggyanúsított azzal, hogy 1365-ben az esztergomi érsek kocsisának a visegrádi házából ellopta az ő Hahótszigetre és Örsre (Haholth Zygeth et Werus) vonatkozó birtokleveleit és más ingóságait, amiért Cseh János az országbíró előtt vádat is emelt ellene. Erre Kolthai János 1366. február 26-án a vasvári káptalan előtt ötven nemes társával együtt letette az esküt, hogy a lopásban nem volt része.

1350. Koltha-i János, Jakab és Éliás 1350.szeptember 26-án új birtokadományban részesültek  Gyanoufalua helységben és  birtok-megerősítésben Mileken  „szicíliai szolgálataik” jutalmául Nagy Lajos királytól.

1342. Kolthai János a tekintélyes és az egyik legelőkelőbb nemzetségből,a Hahót-Buzád nemzetségből  szerzett magának feleséget, Hahóti Klárát. 1342.július 25-én Hahóti Miklós (Hahót nembeli Csák tárnokmester, horvát-szlavón bán unokája) nem lévén fiúgyermeke,átiratta a zalai konventnél a Zala megyei Hahótsziget (Haholth Zygeth) és a Somogy megyei Örs ( Vrs) nevű birtokokról szóló osztálylevelet leánya, Klára részére.

 1326.Koltai János fia János comes 1326-ban Nádasdi Jánossal együtt Vas megyei szolgabíró volt és ebben a minőségükben működtek közre abban, hogy Mákvai Péter fia Pető a vasvári káptalan előtt megegyezzen Köcski Miklós özvegyével.

1299. III. András mandátuma: Koltha-i Martonos fiának, néhai Egyednek a faluját, Lőrinc és Lancelot Milek nevezetű birtokát feldúlták, jobbágyaikat elrabolták, ezért idézzék meg Márton, Günter és Egyed testvéreket (atyafiakat?)

 

1291. aug.15-én erősítette meg mileki birtokaiban III. András király Koltha-i (de Koltha) Márton fiait: Egyedet, Mártont, Lancelotot (Lanchret) és Lőrincet, valamint Koltha-i Simon  fia Jánost . Ez az oklevél utal egy korábbi adományra, ami az előzmények ismeretében szintén megerősítés volt: III. András megerősíti a Kolta-i nemesek maradékait a Milek nevű föld birtokában, valamint megerősíti öröklött kiváltságaikat, melyet unokatestvérétől IV. Lászlótól kaptak.

1233. II. András magyar király a németek elleni (contra liberos dominos teutonicorum) harcokban tett szolgálataik jutalmául – mely harcok során három előkelő német urat elfogtak, és neki átadtak – (Koltai) Egyed, Márton és Marcell testvéreknek adományozta a vasvári királyi várhoz tartozó Milek (Vyluk) nevű birtokot (terra) és nevezetteket a Győr nembeli Botez a birtokba beiktatta.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.