Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szemelvények a Kolthay család történetéből. A Zsigmondkorban

2009.11.08

Szemelvények a Kolthay család történetéből. A Zsigmondkorban


1434. Koltay Miklós fia Tamás ugodi alvárnagy egyik erőszakos tettét panaszolta Mihály béli apátúr a megye 1434. évi somlóvásárhelyi megyegyűlésén: az ugodi vicecastellanus Kolthay Tamás a béli apátság Koppány nevű falujában egy Bereck nevű jobbágy házára tört és onnan „ egy tábla szalonnát, sok gyümölcsöt, mézet, csirkéket, libákat és sok mást erőszakkal elvitt”

1434-ben a Koltayakat mileki birtokukon érte kár: Kolta-i Jakab fia László, valamint Pető fia Tamás panaszt tettek Zsigmond királynál, mert Haraszti Táplán Gergely fia János Szécsényben, Mileki András Mileken és Unyomi Pál fia Balkó Császton lakó jobbágyaikkal az ő mileki erdőjüket teljesen kivágták, a kivágott fát elszállították, amivel a panaszosoknak 100 dénárnyi kárt okoztak. Továbbá az egyik sértettet koltai házában Mileki András megverte.

1431.Koltai Tamás fia János fia Simon fia Dénes és általa fia Simon, valamint rokona Kolthai Miklós és társai 1431.január 20-án a Bódeni tó melletti Konstanzban címeradományban részesültek Zsigmond királytól. Az oklevél csak általánosságokban emlékezik meg az adományszerző érdemeiről, aki a firenzei Bardi családból származó Bajmóci (másként Pölöskei) Noffry Lénárdnak, Zsigmond király főkincstartójának, pölöskei várnagynak volt a familiárisa.

1426-ban és 1427-ben Kolthay Miklós veszprémi várnagy és alispán több Zsigmond királyhoz intézett jelentését is ismerjük, melyben olyan erőszakoskodási ügyekről tájékoztatja a királyt, melyet azok a főurak követtek el, melyeknek vezető familiárisai Kolthayak voltak.

1425.Koltai Tamásnak homágiumot (fejváltságot) ítélt meg a királyi kúria Nádasdi Tamás fia Osvát terhére, mert az kétségbe vonva a Koltayak nemességét, nem nemesnek titulálta őket.

1422-ik évi jelentés szerint, Kolthai György döbröntei várnagy a Himfi család tisztjeként ismételt rablást és erőszakoskodást követett el Gannán.

1417-ben Koltaha-i Mártom Garai Miklós nádor familiárisaként nádori ítélőmesteri tisztséget töltött be. E tisztségével Márton bekerült a nádori országos bíráskodás adminisztrációjának a vezetői közé. Nyilván beosztásának és kapcsolatainak köszönhetően tudta tíz éven keresztül – 1415-től 1425-ig - húzni a Sennyei-féle lapsai pert, dacolva Zsigmond király többszöri utasításával is. A király már 1415-ben utasította Mártont az oklevelek bemutatására, majd 1417-ben két újabb sürgetést intézett a nádorhoz és az országbíróhoz, illetve Vas és Zala megye ispánjaihoz, mert György fia: Márton mester nádori ítélőmester …[a Sennyeiek által kezdeményezett pert] különböző ürügyekkel terminusról terminusra halasztotta.

1417.Zsigmond király Temes megyéhez intézett utasításában vizsgálatot sürget a Remeteiek panaszára, miszerint Jugafalua birtokukon egyik jobbágyukat a Kolthaiak meg akarták ölni.

1416-ban Koltai András félévenként négy garast, míg 1419-ben Koltai István két garast fizetett a bécsi egyetemen.

1404-ben Kolthai, másként Káli György (Georgio de Koltha altero Georgio de Kál) Rátóti Zsigmond és Tamás özvegyeinek a familiárisa a veszprémi káptalan ökreit Essegvárba hajtotta, ott egyet leölt, egyet pedig a káptalan tiltakozása ellenére visszatartott.

1404-ben Zsigmond adománylevelet bocsátott ki, melyben a Pilis megyei Jenőt (Pilisborosjenő) Jenői Domokos fia György és János fia Miklós hajdani birtokát Kolthai András fia litteratus Mihály mesternek, Ozorai Pipó familiárisának és annak unokatestvérének, István fia Jánosnak, valamint a szintén Vas megyei Bejczi családnak adományozza a zavaros időkben neki tett szolgálataik jutalmául. Azonban a beiktatáskor Jenői Tykwrus Pál fia Márk oklevelek bemutatásával ellentmondott, de később aztán megegyeztek, egymást testvérül fogadták és ezzel elhárult az akadály a birtokbahelyezés elől.

1402. április 22-én Kolthai Benedek Rátóti Gyula mester (a Gyulaffy család őse) familiárisaként társaival és 26 pulai, 54 dabusi jobbágyukkal – köztük egy szabóval – megtámadta a veszprémi káptalan palóznaki birtokát. A jobbágyasszonyokat lovaik szügyével legázolták, a jobbágyokat súlyosan bántalmazták és két jobbágy négy ökrét elhajtották. Talán a fenti szabó azonos azzal a Demeter szabóval, akit Az Essegvári család familiárisai és jobbágyai megöltek egy 1427-es csetepaté során.

1394 Joannes dicto de Koltha nyéki várnagy 1394-ben a Csák nemzetség dombói ágából származó Domokos fia László familiárisaként megtámadta a veszprémi káptalan nagyberényi birtokát (Somogy megye) és a földet felszántatta, majd újra bevettette. Kolthai János a káptalani birtok elleni támadást Dombói László mester számtalan familiárisával, fegyveres kézzel mindenszentek napján hajtotta végre.

1395. Kolthai István fia Miklós veszprémi kanonok 1395-ben – testvére, Péter nevében is – eladta veszprémi sessiójukat (jobbágytelek) „20 nehéz dénármárkáért”

1389. Kolthai György mester (Georgio de Coltha) veszprémi éneklőkanonok 1389-ben Kolthai Tamás fia Tamással és Istvánnal együtt elcserélték a Fejér megyei Zeech (Szőcs) és Themer (Töbörzsök) nevű birtokaikat a szintén Fejér megyei Szentágota faluért.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.